Ühingust

 

Eesti Kutseliste Giidide Ühing ühendab giide, kelle eesmärgiks on arendada giiditööd Eestis. Ühing toetab iga giidi arengut ja soovib olla riiklikult ja rahvusvaheliselt arvestatav partner kutseküsimustes. Ühingu liikmed tulevad üle Eesti ja praegu liikmeid on 22 (2017). Ühing on registreeritud Tartus. Praegusel hetkel üle poole liikmetest on mujalt Eestist. Põhikirja järgselt töötab ühing sellel eesmärgil, et giidid omandaks endale kutseoskused ja giidkutse.

Eesti Kutseliste Giidide Ühing (EKGÜ) on asutatud märtsis 2012. Giidide ümarlaud on tegutsenud Tartus alates 2011.a. maikuust eesmärgiga kaardistada Eesti giidinduse seisund ja kitsaskohad. Toona pidasime vajalikuks osa ümarlauategevuse registreerimist juriidiliseks isikuks, kuna oli olemas oht laiemateks muudatuseks giidtöö valdkonnas. Eesti Giidide Liidu tegevus oli välja suremas aastatel 2013-2014 ja EKGÜ oli valmis võtma üle osa EGL tegevusi kui oleks tulnud lõplik otsus lõpetada liidu tegevus. Seda otsust ei tehtud. Praegusel hetkel ühing on määranud oma strateegiliseks eesmärgiks toetab Eesti Giidide Liidu tegevust, turundab oma liikmeid ja korraldab koolitusi ja ümarlaudu giidide pädevuse tõstmiseks.

Kui tekib küsimusi, siis palun võta ühendust juhatuse esimehe Märt Männik’uga (kontaktid: mart.mannik@gmail.com, tel. 56 676458) või juhatuse kutsutud sekretäri Merike Naisson’iga (kontakt: merike.nais@gmail.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eesti kutseliste giidide ühing