TÜ muuseumi koolitused

Järgmine Tartu ülikooli muuseumi koolitus toimub maikuus.

Ülikool on kinnitanud koolituspäevaks 15.5.  Koolitus leiab aset kell 10-16 Toomekirikus. Regitreerumine aadressil kerttu.palginomm@ut.ee. 

Esinevad Martin Malve (“Tartu Toomkiriku arheoloogiline aines”), Kaur Alttoa (“Tartu Toomkirik keskajal ja 19.sajandil”) ja Lea Leppik (“Tartu Ülikool 19.sajandil) . Koolituspäeva kestvus umbes 5 tundi. Osavõtutasu on 5 eurot.

Koolituspäevale järgneb atesteerimispäev, mille toimumiskuupäev lepitakse osalejatega täpsemalt kokku. Lisaks on giididel õigus Toomkirikut omal algatusel tasuta külastada maikuus kahel korral. Vajadusel tehakse lisakoolitusi, kui Toomkirik on juba avatud. Atesteerimine annab õiguse teha Toomkirikus lühiekskursioone (30-45 minutit).

Estland 9_2011 194

Tere, austatud giidid ja giiditööst huvitatud!

Tartu Ülikooli muuseum planeerib sel aastal giidide atesteerimist nii Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus kui Tartu Tähetornis. Esimene koolituspäev leiab aset 27.02.16 (laupäeval) Tähetornis. Esinevad Andres Tvauri (“Linnus enne Tähetorni”), Anu Ormisson-Lahe (“Tähetorn ja Johann Wilhelm Krause”) ning Janet Laidla (“Tähetorni püsiekspositsiooni tutvustus”). Koolituspäev algab kell 14.00 ning lõpeb orienteeruvalt kell 17.30. Osavõtutasu on 5 eurot. Koolituspäevale järgneb atesteerimispäev, mille toimumiskuupäev lepitakse osalejatega täpsemalt kokku. Lisaks on giididel õigus Tähetorni omal algatusel tasuta külastada kahel korral. Atesteerimine annab õiguse teha Tähetornis lühiekskursioone (tingimustest teavitatakse giide personaalselt). Osalemissoovist palun teatada: kerttu.palginomm@ut.ee.

 

Eesti kutseliste giidide ühing